W dniu 26.02.2015 odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Okręgu Szczecin ŚZŻAK.
Zjazd dokonał wyboru nowego Prezesa Zarządu Okręgu Szczecin, którym została Pani Jolanta Szyłkowska.

Na członków Prezydium Zarządu Okręgu Szczecin, Zjazd wybrał następujące osoby: Zofię Nowak, Jolantę Pajewską-Scheller, Apolonię Wójtowicz, Tadeusza Kaweckiego, Jerzego Mużyło, Lecha Piątkowskiego, Zdzisława Szkudlarka.

Prezydium Zarządu Okręgu Szczecin ukonstytuowało się w następującym składzie:

Jolanta Pajewska-Scheller – Zastępca Prezesa,
Tadeusz Kawecki – Zastępca Prezesa,
Zofia Nowak – Skarbnik,
Lech Piątkowski – Sekretarz,
Jerzy Mużyło – Członek,
Zdzisław Szkudlarek – Członek,
Apolonia Wójtowicz – Członek.

Zjazd dokonał wyboru nowego składu Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Okręgu Szczecin.